Särskilt protokoll utskottssammanträde 2011/12:27

utskottsdokument 2011/12:2A7CDA

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27

 

DATUM

2012-03-22

TID

10.38–11.14

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2011/12:26.

 

§ 2

Anmälning

Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan.

 

-          Begäran om granskning av regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning inlämnad av Peter Hultqvist (S) den 21 mars 2012, dnr 050-1772-2011/12.

§ 3

Granskningsärendena 2 och 15 – Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Granskningsärende 14 – f.d. statsrådet Tobias Krantz hantering av en överläkare

Utskottet behandlade granskningsärendet f.d. statsrådet Tobias Krantz hantering av en överläkare.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Granskningsärende 17 – Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige

Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Granskningsärende 18 – Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen

Utskottet behandlade granskningsärendet Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Granskningsärende 19 – Regeringens åtgärder vid lämplighets­bedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab Automobile AB

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab Automobile AB.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Granskningsärende 20 – Fråga om chefen för Socialdepartementet fullgjort sitt arbetsgivaransvar

Utskottet behandlade granskningsärendet Fråga om chefen för Socialdepartementet fullgjort sitt arbetsgivaransvar.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Överblick och beslut om utredningar

Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena och behovet av ytterligare utredningar.

Utskottet beslutade att bjuda in följande statsråd och andra personer till utfrågning: Beatrice Ask (granskningsärende f.d. G13-14), Jan Björklund och generaldirektören för Skolverket (granskningsärende
2 och 15), Peter Norman (granskningsärende 3), Sten Tolgfors (granskningsärende 10), Tobias Krantz och Viveka Lindén (granskningsärende 14), Catharina Elmsäter-Svärd (granskningsärende 16), Anna-Karin Hatt (granskningsärende 17) och Maud Olofsson

(granskningsärende 17 samt 19), Göran Hägglund (granskningsärende 18) samt Fredrik Reinfeldt (granskningsärendena f.d. G13-14, G1, G2 och 15, G3, G6, G17 och G18).

 

Vid protokollet

Justerat  2012-04-10

 

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Uppdaterad  2011-12-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2011/12:27

 

§ 1-9

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M) tjl t.o.m. 30/6-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaser Eneim (M) t.o.m. 30/6 2012

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande