Särskilt protokoll utskottssammanträde 2011/12:29

utskottsdokument 2011/12:2A889C

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29

 

DATUM

2012-04-12

TID

08.43–10.46

11.00–11.47

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2011/12:28.

 

§ 2

Granskningsärende 10 – Försvarsministerns styrning av Försvarsmakten

Utskottet behandlade granskningsärendet Försvarsministerns styrning av Försvarsmakten.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 16 – Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll

Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll.

Ärendet bordlades.

§ 4

Offentlig utfrågning med finansmarknadsminister Peter Norman


Utskottet höll en offentlig utfrågning med finansmarknadsminister Peter Norman, rörande granskningsärende 3 Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark.

 

§ 5

Offentlig utfrågning med justitieminister Beatrice Ask


Utskottet höll en offentlig utfrågning med justitieminister Beatrice Ask, rörande granskningsärendena 13 och 14 2010/11 Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige.

 

§ 6

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet och återuppta det i KU:s sessionssal kl.11.00.

 

 

 

 

§ 7

Sluten utfrågning med justitieminister Beatrice Ask

Utskottet fortsatte utfrågningen med justitieminister Beatrice Ask, rörande granskningsärendena 13 och 14 2010/11 Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige.

 

Vid protokollet

Justerat  2012-04-26

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Uppdaterad  2012-03-23)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2011/12:29

 

§ 1-4

§ 5-6

§ 7

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M) tjl t.o.m. 30/6-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaser Eneim (M) t.o.m. 30/6 2012

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande