Särskilt protokoll utskottssammanträde 2011/12:30

utskottsdokument 2011/12:2A889D

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30

 

DATUM

2012-04-17

TID

10.00–11.07

12.18–12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning med statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd


Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, rörande granskningsärende 16 Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll.

 

§ 2

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet och återuppta det i KU:s sessionssal.

§ 3

Anmälning

Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan.

 

-          Begäran om granskning av förra regeringens beredning av samarbetsavtal med Saudiarabien inlämnad av Allan Widman (FP) den 13 april 2012, dnr 050-2000-2011/12.

§ 4

Granskningsärendena 2 och 15 – Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 14 – f.d. statsrådet Tobias Krantz hantering av en överläkare

Utskottet behandlade granskningsärendet f.d. statsrådet Tobias Krantz hantering av en överläkare.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 17 – Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige

Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 18 – Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen

Utskottet behandlade granskningsärendet Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 19 – Regeringens åtgärder vid lämplighets­bedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab AB

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens åtgärder vid lämplighets­bedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab AB.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 20 – Fråga om chefen för Socialdepartementet fullgjort sitt arbetsgivaransvar

Utskottet behandlade granskningsärendet Fråga om chefen för Social­departementet fullgjort sitt arbetsgivaransvar.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärendena 13 och 14 2010/11 – Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige.

Utskottet beslutade att begära ut vissa handlingar från Utrikesdepartementet.

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

Justerat  2012-04-26

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Uppdaterad  2012-04-13)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2011/12:30

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-9

§ 10

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M) tjl t.o.m. 30/6-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaser Eneim (M) t.o.m. 30/6 2012

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande