Särskilt protokoll utskottssammanträde 2011/12:31

utskottsdokument 2011/12:2A8C3D

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31

 

DATUM

2012-04-19

TID

09.00–10.45

11.05–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning med Viveka Lindén


Utskottet höll en offentlig utfrågning med Viveka Lindén, rörande granskningsärende 14 f.d. statsrådet Tobias Krantz hantering av en överläkare.

 

§ 2

Offentlig utfrågning med generaldirektör Anna Ekström


Utskottet höll en offentlig utfrågning med generaldirektör Anna Ekström, Skolverket, rörande granskningsärendena 2 och 15 Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation.

 

§ 3

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet och återuppta det i KU:s sessionssal.

§ 4

Granskningsärende 16 – Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll

Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 17 – Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige

Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 7 – Arbetsmarknadsministerns uttalande och agerande i en viss EU-fråga

Utskottet behandlade granskningsärendet Arbetsmarknadsministerns uttalande och agerande i en viss EU-fråga.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 9 – Socialdepartementets beredning av en konsekvensbedömning

Utskottet behandlade granskningsärendet Socialdepartementets beredning av en konsekvensbedömning.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 3 – Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärendena 13 och 14 2010/11 – Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige.

Utskottet beslutade att en skrivelse med ytterligare frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

Justerat  2012-05-03

 

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Uppdaterad  2012-04-13)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2011/12:31

 

§ 1

§ 2-3

§ 4-8

§ 9

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M) tjl t.o.m. 30/6-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

O

 

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaser Eneim (M) t.o.m. 30/6 2012

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande