Särskilt protokoll utskottssammanträde 2011/12:33

utskottsdokument 2011/12:2A8F9B

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33

 

DATUM

2012-04-24

TID

11.34–12.27

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Granskningsärende 16 – Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll


Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll.

Ärendet bordlades.

§ 2

Granskningsärende 17 – Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige

Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige.

Utskottet beslutade att den planerade utfrågningen med Anna-Karin Hatt i granskningsärendet skulle utgå.
Utskottet beslutade vidare att granskningsärendet inte ska tas upp vid den planerade utfrågningen med statsministern.


Utskottet beslutade även att skjuta fram redovisningen av resultatet av granskningen till nästa riksmöte.


Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärendena 13 och 14 2010/11 – Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Granskningsärende 18 – Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen

Utskottet behandlade granskningsärendet Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 19 – Regeringens åtgärder vid lämplighets­bedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab AB

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab AB.

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

Justerat  2012-05-10

 

 

Peter Eriksson

 


 


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Uppdaterad  2012-04-19)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2011/12:33

 

§ 1-2

§ 3-4

§ 5

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

 

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M) tjl t.o.m. 30/6-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaser Eneim (M) t.o.m. 30/6 2012

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande