Särskilt protokoll utskottssammanträde 2011/12:36

utskottsdokument 2011/12:2A9102

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:36

 

DATUM

2012-05-08

TID

11.48–11.49

12.00–13.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Bordläggning

Utskottet bordlade på föredragningslistan upptagna punkterna 1–8.

§ 2

Offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt

Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt, rörande granskningsärende 1 Regeringens användning av hemsida i samband med vissa intervjuer av statsministern, granskningsärendena 2 och 15 Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation, granskningsärende 3 Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark, granskningsärende 18 Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen samt granskningsärendena 13 och 14 (2010/11) Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige.

Vid protokollet

Justerat  2012-05-22

 

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Uppdaterad  2012-05-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2011/12:36

 

 

 

§ 1

§ 2 1)

§ 2 2)

§

§

§

§

§

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP) tjl t.o.m. 31/12 -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M) tjl t.o.m. 30/6 -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Sundin (FP) t.o.m. 31/12 -12

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaser Eneim (M) t.o.m. 30/6 -12

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

1)  vid behandlingen av granskningsärendena: 1, 2, 15, 3 och 18

2)  vid behandlingen av granskningsärendena 13 och 14 (2010/11)

 

 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.