Särskilt protokoll utskottssammanträde 2012/13:14

utskottsdokument 2012/13:2B15EC

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14

 

DATUM

2012-11-29

TID

10.28-10.54

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2012/13:13.

§ 2

Anmälningar

 

Biträdande kanslichefen anmälde förslag till preliminär plan för vårens granskning.

 

Utskottet beslutade att sista dagen för inlämning av granskningsanmälningar för behandling under riksmötet 2012/13 är fredagen den 1 februari.

 

Utskottet godkände även förslaget till preliminär plan för vårens granskning.

 

§ 3

Delegation och subdelegation inom Arbetsmarknadsdepartementets och Finansdepartementets områden

 

Utskottet behandlade ärendet Delegation och subdelegation inom Arbetsmarknadsdepartementets och Finansdepartementets områden.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Internationella överenskommelser inklusive beslut rörande GUSP

 

Utskottet behandlade ärendet Internationella överenskommelser inklusive beslut rörande GUSP.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Handläggning av överträdelseärenden

 

Utskottet behandlade ärendet Handläggning av överträdelseärenden.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Fråga om utlämnande av allmän handling (dnr 385-2012/13)

 

Utskottet tog upp till förnyad prövning en begäran att få ut en handling i granskningsärende 4: Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Utskottet beslutade att lämna ut handlingen med undantag för vissa uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Handlingen lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

 

Vid protokollet

§§ 1-5                                § 6

 

Anna Öhman                      Tony Holmstedt


Justeras

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2012-10-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2012/13:

 

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP) tjl -31/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Sundin (FP) t.o.m. 31/12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande