Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:11

utskottsdokument 2013/14:2C3DB9

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11

 

DATUM

2013-11-28

TID

08.19–08.51

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:10.

 

§ 2

Anmälning


Vikarierande biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan.

 

-       Begäran om granskning av regeringens beslut att sekretess­belägga uppgifter om migrationsminister Tobias Billströms (M) aktieköp inlämnad av Per Bolund (MP) och Morgan Johansson (S) den 26 november 2013, dnr 664-2013/14.

 

§ 3

Förvaltningsärenden: regeringens handläggning av nådeärenden m.m.


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens handläggning av nådeärenden m.m.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Beslut från Riksdagens ombudsmän eller justitieombudsmännen (JO)


Utskottet behandlade granskningsärendet beslut från Riksdagens ombudsmän eller justitieombudsmännen (JO).

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Förvaltningsärenden: vissa överklagandeärenden vid Miljödepartementet


Utskottet behandlade granskningsärendet vissa överklagandeärenden vid Miljödepartementet.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Remisser till Lagrådet


Utskottet behandlade granskningsärendet remisser till Lagrådet.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Politiska samordningsfunktioner i Regeringskansliet

Utskottet behandlade granskningsärendet politiska samordnings­funktioner i Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Samråd med EU-nämnden i ett sent skede


Utskottet behandlade granskningsärendet samråd med EU-nämnden i ett sent skede.

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Regeringens företrädare vid samråd och överläggningar i EU-frågor samt vid rådsmöten i EU

Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens företrädare vid samråd och överläggningar i EU-frågor samt vid rådsmöten i EU.


Ärendet bordlades.

 

§ 10

Granskningsärende 2 – Dåvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon

Utskottet behandlade granskningsärendet dåvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Utskottet beslutade också att i enlighet med promemorian uppdra åt kansliet att ta del av visst material på plats i Regeringskansliets lokaler samt att begära in kopior av de handlingar som bedöms vara relevanta för utskottets fortsatta granskning.

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Granskningsärende 6 – Förfarandet för nominering till högskolestyrelser

Utskottet behandlade granskningsärendet förfarandet för nominering till högskolestyrelser.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

Justerat  2013-12-03

 

Peter Eriksson

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval  2013-11-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:11

 

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6-11

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

-

 

-

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

-

 

-

 

-

 

-

 

X

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

O

 

X

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

X

 

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)  tjl. t.o.m. 28/2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.