Särskilt protokoll utskottssammanträde 2006/07:26

utskottsdokument 2006/07:92C

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26

 

DATUM

Torsdagen den 19 april 2007

TID

08.35 – 08.55, 09.00 – 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokollen från sammanträdena tisdagen den 10 april, torsdagen den 12 april och måndagen den 16 april 2007.

 

§ 2

Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen. Fråga om utfrågning med Per Brilioth vid Vostok Nafta

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen.

 

Utskottet uppdrog åt kanslichefen att på nytt kontakta Per Brilioth för att efterhöra lämplig tid för en offentlig utfrågning.

 

§ 3

Formerna för utskottets utfrågningar

 

Utskottet diskuterade formerna för utskottets utfrågningar.

 

Mauricio Rojas (fp) begärde att en anteckning skulle göras till protokollet vad gäller begränsning av talartiden vid utfrågningarna.

 

§ 4

Offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt

 

Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt i granskningsärendena nr 18 Statsminister Reinfeldts förordnande av statsråd, 20, 36 och 38  Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen och 21, 26, 29, 32, 33 och 39 Regeringens beredning av ärenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Kerstin Carlsson

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning 2007-04-16

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2006/07:26

 

§§ 1-3

§ 4

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Björkman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande