Särskilt protokoll utskottssammanträde 2005/06:46

utskottsdokument 2005/06:OMGK4SF

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:46

 

DATUM

Torsdagen den 11 maj 2006

TID

10.25-11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Anmälningar

 

Kanslichefen anmälde utsänt förslag till disposition för granskningsbetänkandet.

 

§ 2

Statsminister Göran Perssons agerande vid tillsättning eller omförordnande av höga tjänster

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:42 Statsminister Göran Perssons agerande vid tillsättning eller omförordnande av höga tjänster.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Sena interpellationssvar  

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:43 Sena interpellationssvar.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Regeringens hantering av avtal med tjeckiska staten om flygplan

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:7 Regeringens hantering av avtal med tjeckiska staten om flygplan.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

 

Tillkallande av en nationell samordnare för asylsökande barn med svåra stressreaktioner

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:8 Tillkallande av en nationell samordnare för asylsökande barn med svåra stressreaktioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

 

Nomineringen av ledamöter i statliga bolagsstyrelser 

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:9 Nomineringen av ledamöter i statliga bolagsstyrelser.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

 

Regeringens ansvar för genomförandet av riksdagens beslut om subarktisk förmåga hos försvarsmakten

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:10 Regeringens ansvar för genomförandet av riksdagens beslut om subarktisk förmåga hos försvarsmakten.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Statsrådet Leif Pagrotskys nominering av styrelseledamot

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:13 Statsrådet Leif Pagrotskys nominering av styrelseledamot.

 

Ärendet bordlade.

 

§ 9

Försvarsministerns handläggning av svenskt deltagande i projektet ”Neuron

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:14 Försvarsministerns handläggning av svenskt deltagande i projektet ”Neuron”.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Näringsminister Thomas Östros uttalanden om de statliga bolagens tillhörighet till arbetsgivarorganisation

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:15 Näringsminister Thomas Östros uttalanden om de statliga bolagens tillhörighet till arbetsgivarorganisation.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Regeringens agerande i fråga om anammande av könsmaktsperspektiv hos universitet och högskolor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:16 Regeringens agerande i fråga om anammande av könsmaktsperspektiv hos universitet och högskolor.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

Regeringens utövande av utnämningsmakten vad gäller generaldirektörs- och ambassadörsposter

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:17 Regeringens utövande av utnämningsmakten vad gäller generaldirektörs- och ambassadörsposter.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 13

Finansminister Pär Nuders ansvar för distribueringen av budgetpropositionen för år 2006 till Apoteket och Posten

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:18 Finansminister Pär Nuders ansvar för distribueringen av budgetpropositionen för år 2006 till Apoteket och Posten.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 14

Regeringens samarbete i det s.k. kriget mot terrorismen

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:22 Regeringens samarbete i det s.k. kriget mot terrorismen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 15

Statsrådet Bosse Ringholms agerande som samordningsminister för EU-frågor och statsrådet Ulrica Messings deltagande i ministerrådsmöten

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärendena 2005/06:24 Statsrådet Bosse Ringholms agerande som samordningsminister för EU-frågor och 2005/06:27 Statsrådet Ulrica Messings deltagande i ministerrådsmöte.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 16

Statsrådet Leif Pagrotskys hantering av personalärende på Statens Maritima Museer under Kulturdepartementet

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:25 Statsrådet Leif Pagrotskys hantering av personalärende på Statens Maritima Museer under Kulturdepartementet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 17

Socialtjänstminister Morgan Johanssons agerande vid misstänkt vanvård av asylsökande barn

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:26 Socialtjänstminister Morgan Johanssons agerande vid misstänkt vanvård av asylsökande barn.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 18

Regeringens ansvar gällande lagen om straff för terroristbrott vad gäller samröre med USA:s aktioner i Irak. Ordförandebyte.

 

Ordföranden Göran Lennmarker lämnar sammanträdet under detta ärende.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:28 Regeringens ansvar gällande lagen om straff för terroristbrott vad gäller samröre med USA:s aktioner i Irak.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 19

Regeringens beredning av beslutet att omlokalisera myndigheten Riksutställningar till Gotland

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:31 Regeringens beredning av beslutet att omlokalisera myndigheten Riksutställningar till Gotland.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 20

Statsrådet Barbro Holmbergs ansvar för myndighetskulturen inom Migrationsverket

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:34 Statsrådet Barbro Holmbergs ansvar för myndighetskulturen inom Migrationsverket.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 21

Regeringens rutiner för beslut om militära övningar

 

Prao-eleven Leo Müller lämnar sammanträdet under detta ärende.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av granskningsärende 2005/06:37 Regeringens rutiner för beslut om militära övningar.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 22

Bordläggning

 

Övriga ärenden på föredragningslistan bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

 

Kerstin Siverby

 

Justeras

 

 

Göran Lennmarker

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning  2006-03-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:46

 

§ 1-9

§ 10

§ 11-17

§ 18

§ 19-22

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

x

 

-

 

x

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

x

 

o

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

o

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.