Särskilt protokoll utskottssammanträde 2005/06:47

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2005/06:47

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:47

 

DATUM

Tisdagen den 16 maj 2006

TID

12.00 – 13.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 11 maj 2006 justerades.

 

§ 2

Inkommen granskningsanmälan

 

Kanslichefen meddelar att följande granskningsanmälan inkommit:

-         Statsministerns agerande och ansvar för att klarlägga uppgifter från Regeringskansliet (anmäld av Kerstin Lundgren (c), 2006-05-15, dnr 050-3411-2005/06)

 

§ 3

KU20 vårens granskningsärenden

 

Utskottet justerade preliminärt kap. 1.1-2.3 i vårens granskningsbetänkande KU20.

 

§ 4

Ordförandebyte

 

Ordförande Göran Lennmarker lämnar sammanträdeslokalen.

 

§ 5

KU20 vårens granskningsärenden

 

Utskottet justerade preliminärt kap. 2.4 i vårens granskningsbetänkande KU20.

 

§ 6

Ordförandebyte

 

Ordförande Göran Lennmarker återkommer till sammanträdeslokalen.

 


 

§ 7

KU20 vårens granskningsärenden

 

Utskottet justerade preliminärt kap. 2.5-7.3 i vårens granskningsbetänkande KU20.

 

 

Vid protokollet

 

 

Eva Rod

 

Justeras

 

 

Göran Magnusson

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2006-01-18

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2005/06:47

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

§ 6-7

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

X

 

X

 

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

X

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.