Särskilt protokoll utskottssammanträde 2005/06:48

utskottsdokument 2005/06:NLFK4SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:48

 

DATUM

Torsdagen den 18 maj 2006

TID

08.00 – 08.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av KU20 Granskningsbetänkande

 

Utskottet fortsatte behandlingen av 2005/06:KU20 Granskningsbetänkande

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande justerades.

 

Reservationer anmäldes av (fp), (kd), (c), (v) och (mp).

 

 

Vid protokollet

 

 

Eva Rod

 

Justeras

 

 

Göran Magnusson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2006-01-18

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2005/06:48

 

§ 1

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.