Särskilt protokoll utskottssammanträde 2005/06:49

utskottsdokument 2005/06:MKEK4SF

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:49

DATUM

Torsdagen den 1 juni 2006

TID

08.35-08.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdena 9, 16 och 18 maj 2006 justerades.

 

§ 2

Anmälningar

 

Kanslichefen anmälde att följande granskningsärenden inkommit.

 

-Anmälan av statsminister Göran Persson för regeringens utövande av utnämningsmakten i samband med tillsättning av ny chef för Kammarkollegiet (anmäld av Tobias Krantz (fp) 2006-05-22, dnr 050-3500-2005/06)

 

-Anmälan av miljöminister Lena Sommestad och samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (anmäld av Sverker Thorén (fp), Lars Lindblad (m), Sven Gunnar Persson (kd), Åsa Domeij (mp), Claes Västerteg (c), 2006-05-24, dnr 050-3532-2005/06)

 

Stomme till talarlistan för granskningsdebatten den 9 juni gicks igenom.

 

§ 3

Plan för höstens granskning

 

Kanslichefen föredrog kansliets preliminära förslag för den allmänna granskningen hösten 2006.

 

§ 4

Justering av protokollet

 

Utskottet uppdrog åt vice ordföranden att justera dagens protokoll.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Virpi Torkkola

 

Justeras

 

 

Göran Magnusson

 

 


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2005/06:49

Sammansättning 2006-03-01

§1-4

 

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.