Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:40

utskottsdokument 2013/14:40

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:40

DATUM

2014-04-29

TID

11.35–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:37, 2013/14:38 och 2013/14:39.

§ 2

Pressträff


Utskottet beslutade att en pressträff med anledning av justeringen av betänkande 2013/14:KU20 ska äga rum i riksdagens pressrum (RV5-19) tisdagen den 13 maj 2014 kl. 14.00.

§ 3

Granskningsärende 2 och 20 – Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärendena 10 och 12Migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag respektive regeringens beslut att sekretessbelägga uppgifter om migrationsminister Tobias Billströms aktieköp


Utskottet behandlade granskningsärendena migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag respektive regeringens beslut att sekretessbelägga uppgifter om migrationsminister Tobias Billströms aktieköp.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärendena 3 och 8Förra biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel respektive bristande styrning och resultat inom biståndspolitiken


Utskottet behandlade granskningsärendena förra biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel respektive bristande styrning och resultat inom biståndspolitiken.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 9 – Utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget


Utskottet behandlade granskningsärendet utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 6Förfarandet för nominering till högskolestyrelser


Utskottet behandlade granskningsärendet förfarandet för nominering till högskolestyrelser.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 18Regeringens hantering av beslut som rör Försäkringskassans servicekontor


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av beslut som rör Försäkringskassans servicekontor.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 19 Regeringens arbete med omregleringar


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens arbete med omregleringar.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende 14 Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar


Utskottet behandlade granskningsärendet Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskningsärende 21 Näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB


Utskottet behandlade granskningsärendet näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB.

Ärendet bordlades.

§ 12

Granskningsärende 16 Regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2014-05-06
Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-04-25)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:40

§ 1-5

§ 6-9

§ 10-11

§ 12

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

X

X

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S)

X

X

X

X

Andreas Norlén (M)

X

X

X

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

X

X

X

Lars Elinderson (M)

Billy Gustafsson (S)

X

X

X

X

Karl Sigfrid (M)

X

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

X

X

Karin Granbom Ellison (FP)

X

X

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

O

O

O

Kajsa Lunderquist (M) tjl. t.o.m. 29/9-14

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

X

X

X

Marie Granlund (S)

O

X

X

X

Sedat Dogru (M)

X

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Vakant (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Vakant (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) t.o.m. 29/9-14

O

O

O

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.