Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:42

utskottsdokument 2013/14:42

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:42

DATUM

2014-05-08

TID

09.31–10.01

10.30–11.05

11.48–12.00

14.30–14.40

15.27–15.52

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskningsbetänkande (KU20)


Utskottet behandlade förslag till betänkande 2013/14:KU20.

Ärendet bordlades.

§ 2

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 3

Granskningsärende 2 och 20 – Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon

Utskottet återupptog behandlingen av granskningsärende 2 och 20.

§ 4

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 5

Granskningsärende 2 och 20 – Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon

Utskottet återupptog behandlingen av granskningsärende 2 och 20.

§ 6

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 7

Granskningsärende 2 och 20 – Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon

Utskottet återupptog behandlingen av granskningsärende 2 och 20.

Ärendet bordlades.

§ 8

Ändring av sammanträdestid

Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den 13 maj 2014 börjar kl. 09.00.

Vid protokollet

Justerat 2014-05-27

Per Bill


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-04-25)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:42

§ 1-2

§1-21)

§1-22)

§3-43)

§5-63)

§7-83)

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

x

x

x

x

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

o

x

x

x

x

Björn von Sydow (S)

x

x

x

x

x

x

Andreas Norlén (M)

x

x

x

x

x

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

x

x

x

x

x

Lars Elinderson (M)

x

x

x

x

--

-

Billy Gustafsson (S)

x

x

x

x

x

x

Karl Sigfrid (M)

x

x

x

x

x

x

Phia Andersson (S)

x

x

x

x

x

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

x

x

x

x

-

Hans Hoff (S)

x

x

x

x

x

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

x

x

x

x

x

Hans Ekström (S)

x

x

x

x

x

x

Kajsa Lunderquist (M) tjl. t.o.m. 29/9-14

-

-

-

-

-

-

Tuve Skånberg (KD)

x

x

x

x

x

-

Jonas Åkerlund (SD)

x

x

x

x

x

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

x

x

x

x

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

-

x

x

x

x

x

Marie Granlund (S)

o

o

o

-

o

-

Sedat Dogru (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Vakant (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) t.o.m. 29/9-14

x

x

o

-

-

-

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

1) vid behandlingen av granskningsärende 16 2) vid behandlingen av granskningsärende 18

3) vid behandlingen av granskningsärende 2,20

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.