Särskilt protokoll utskottssammanträde 2015/16:45

utskottsdokument 2015/16:45

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:45

DATUM/TID

2016-05-09

13.05–15.00, 15.30–17.00, 17.15–19.10

2016-05-10

09.40–10.33, 11.00–11.28

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Kanslichefen anmälde uppteckningar från utfrågningarna med Peter Hultqvist, Catharina Elmsäter-Svärd och Stefan Löfven.

§ 2

Genomgång av vårens granskningsärenden

Utskottet behandlade samtliga granskningsärenden.

Ärendena bordlades.

§ 3

Granskningsärende 2324 – Utrikesministerns relation till ett fackförbund

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästkommande riksmöte.

§ 4

Granskningsärende 2 – Regeringens uppgifter kring det brutna samarbetsavtalet med Saudiarabien och ärendets hantering

Utskottet beslutade att en skrivelse med en viss kompletterande fråga skulle sändas till Regeringskansliet.

Vid protokollet
Justerat 2016-05-17
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2016-04-05)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2015/16:45

§ 1

§ 2 1)

§ 2 2)

§ 2 3)

§ 3

§ 4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

O

X

O

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

X

Helene Petersson I Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

N = Närvarande – X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering – O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

1) 1) vid ärendebehandlingen 9 maj – 2) vid ärendebehandlingen 10 maj – 3) vid behandlingen av ärende 41