Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:32

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32

DATUM

2017-04-07

TID

09.00–10.03
10.07–11.07

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning med kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke

Utskottet höll en offentlig utfrågning med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke rörande granskningsärende 10 Kultur- och demokratiministerns hantering av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

§ 2

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 3

Offentlig utfrågning med utrikesminister Margot Wallström

Utskottet höll en offentlig utfrågning med utrikesminister Margot Wallström rörande granskningsärende 6 Utrikesminister Margot Wallströms hantering av säkerhetsrådskampanjen.

Vid protokollet
Justerat 2017-04-18
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-03-28)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:32

§ 1–3

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

X

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

Sofia Modigh (KD)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.