Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:16

utskottsdokument 2017/18:16
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16

DATUM

2017-12-12

TID

11.45–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:15.

§ 2

Kommittéväsendet

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Myndighetsstyrelser och insynsråd

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Sekretessmarkeringar hos Utrikesdepartementet

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.


Vid protokollet
Justerat 2017-12-14
Beatrice Ask


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-09-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:16

§ 1–3

§ 4

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.*

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Beatrice Ask (M) ordf.*

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

Annicka Engblom (M)

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Vakant

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

X

X

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

John Widegren (M)

X

X

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

N = Närvarande – X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering – O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

* Beatrice Ask (M) har valts till ordförande i konstitutionsutskottet under tiden för Andreas Norléns (M) ledighet den 14 september–31 december 2017

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.