Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:24

utskottsdokument 2018/19:24

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:24

DATUM

2019-03-14

TID

09.55–11.38

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:23.

§ 2

Regeringens beredning av förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd – G7

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Försvarsministerns agerande och kunskap om en pressekreterares nära band till försvarsindustrin – G14

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utrikesministerns uttalanden om Storbritanniens utträde ur
EU – G18

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kultur- och demokratiministerns hantering av filmstöd – G9

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.


§ 7

Arbetsmarknadsministerns agerande i fråga om Europeiska arbetsmyndigheten – G16–17

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Förnyad granskning av regeringens hantering av Transportstyrelsen – G12

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Regeringens styrning av Svenska kraftnät – G15

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Överblick

Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena och behovet av utredningar.

Utskottet beslutade att bjuda in följande personer till utfrågning:

Statsminister Stefan Löfven (granskningsärendena 7, 18),

utrikesminister Margot Wallström (granskningsärende 4, 13, 18),

justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (granskningsärende 7),

försvarsminister Peter Hultqvist (granskningsärende 14),

statsråd Annika Strandhäll (granskningsärende 8),

statsråd Ibrahim Baylan (granskningsärende 15),

f.d. statsråd Heléne Fritzon (granskningsärende 7),

f.d. statssekreterare Agneta Karlsson (granskningsärende 8),

generaldirektör Ulla Sandborgh (granskningsärende 15) och

f.d. generaldirektör Mikael Odenberg (granskningsärende 15)

§ 11

Dåvarande kultur- och demokratiministerns uttalanden i samband med en nedlagd polisutredning – G5

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-03-26

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:24

(Kompletteringsval 2019-03-12)

§ 1-4

§ 5

§ 6-7

§ 8

§ 9

§ 10-11

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

O

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

O

O

O

X

X

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

O

X

O

O

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

O

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

X

O

O

O

O

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

O

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

X

X

X

O

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

X

X

X

X

X

X

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

X

X

Anna Sibinska (MP)

Vakant

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande