Särskilt protokoll utskottssammanträde 2019/20:40

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2019/20:40

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:40

DATUM

2020-09-01

TID

11.20–11.45

11.53–12.32

12.36–13.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Se protokoll 2019/20:57 § 1

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

  • Begäran om granskning av regeringens motstridiga uttalanden om Arlanda (anmäld av Maria Stockhaus (M), inkom 2020-06-17, dnr 2109-2019/20)
  • Begäran om granskning av utrikesminister Ann Linde med anledning av hennes framträdande i den tyska kanalen Deutsche Welle (anmäld av Markus Wiechel (SD), inkom 2020-06-23, dnr 2126-2019/50)
  • Begäran om granskning av Morgan Johanssons (S) uttalande i sociala medier rörande statistik om elevresultat (anmäld av Jan Ericson (M), inkom 2020-07-08, dnr 2203-2019/20)
  • Begäran om granskning av statsminister Stefan Löfvens hantering av regeringens skyldighet att samråda med EU-nämnden i samband med Europeiska rådets möte 17 juli–21 juli 2020 (anmäld av Ilona Szatmari Waldau (V), inkom 2020-07-30, dnr 2247-2019/20)
  • Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons underlåtande att hörsamma riksdagens tillkännagivanden om skärpta straff för inbrott (anmäld av Johan Forssell (M), inkom 2020-07-31, dnr 2250-2019/20)

§ 3

Genomgång inför höstens granskning

Utskottet gick igenom utredningsläget i de under våren bordlagda ärendena som ingår i höstens granskning.

Ärendet bordlades.

§ 4

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 5

Genomgång inför höstens granskning

Utskottet fortsatte genomgången.

§ 6

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 7

Genomgång inför höstens granskning

Utskottet fortsatte genomgången.

Vid protokollet

Justerat 2020-09-10

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2020-09-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2019/20:40

§ 1–4

§ 5–7

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Linda Modig (C)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

Camilla Hansén (MP)

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

O

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

Lars Jilmstad (M)

O

O

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

O

O

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Monika Lövgren (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

O

O

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.