Särskilt protokoll utskottssammanträde 2019/20:41

utskottsdokument 2019/20:41

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:41

DATUM

2020-09-07

TID

10.13–10.30

10.37–11.21

11.25–12.46

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Se protokoll 2019/20:58 § 1

§ 2

Justitie- och migrationsministerns agerande i fråga om förankring av Sveriges position när det gäller EU:s upphovsrättsdirektiv - G1

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Regeringens agerande i samband med slutförhandlingen av EU:s årsbudget för 2020 - G30

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Regeringens hantering av uppgifter som rör Iraks försvarsminister al-Shammari - G18 och 29

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolunds uttalanden om sanktioner mot Swedbank från amerikanska myndigheter - G20

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Regeringskansliets hantering av information om en officer - G27

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen - G16

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.


§ 8

Dåvarande utrikesministerns agerande i samband med ett möte i Stockholm mellan bl.a. Sveriges dåvarande ambassadör i Kina och kinesiska affärsmän – G19

Utskottet beslutade om att återuppta det tidigare bordlagda ärendet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 10

Överblick

Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena och behovet av ytterligare utredningar.

Utskottet bordlade frågan.

§ 11

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 12

Överblick

Utskottet återupptog diskussionen om statusen för granskningsärendena och behovet av ytterligare utredningar.

Utskottet bordlade frågan.

§ 13

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolunds uttalanden om sanktioner mot Swedbank från amerikanska myndigheter - G20

Utskottet återupptog behandlingen av granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 14

Överblick

Utskottet återupptog diskussionen om statusen för granskningsärendena och behovet av ytterligare utredningar.

Utskottet bordlade frågan.

Vid protokollet

Justerat 2020-09-10

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2020-09-03)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2019/20:41

§ 1-3

§ 4-6

§ 7-9

§ 10-12

§ 13-14

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Linda Modig (C)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

O

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X1)

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

Camilla Hansén (MP)

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

O

O

O

Annicka Engblom (M)

O

O

O

Per Söderlund (SD)

O

O

O

O2)

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

X

O

O

X

Lars Jilmstad (M)

O

O

O

X

X

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

O

O

O

X

X

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Monika Lövgren (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

O

O

O

X

X

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Vakant

Vakant

Vakant

Vakant

Vakant

Hanif Bali (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

1) Deltog i handläggningen av granskningsärendena: 1–2, 5–10, 12, 16–21, 23–27.

2) Deltog i handläggningen av granskningsärendena: 3–4, 11, 13–15, 22 och 28–31.

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.