Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser

minråd 2005/06:1589 Till p. 1

Till p. 1

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser


Datum: 2006-06-12


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet vid sammanträdesperioden
den 15–18 maj 2006 och den 31 maj–1 juni 2006

4. Förberedelser inför Europeiska rådet den 15
och 16 juni 2006
Utkast till slutsatser

5. (ev.) Utvidgningen

6. Migration

7. (ev.) Byrån för mänskliga rättigheter

8. Övriga frågor

YTTRE FÖRBINDELSER1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Förberedelser EU-USA toppmöte

4. Kuba

5. Irak

6. Iran

7. Fredsprocessen i Mellanöstern

8. WTO

9. Övriga frågor
- Internationella möjligheter för inköp av medicin

I anslutning till rådets möte


– Undertecknande av stabiliserings- och associeringsavtalet med Albanien – Associeringsrådet med Turkiet – Anslutningskonferens med Turkiet och Kroatien – EU–ESS-rådet –Associeringsrådet med EU–Israel –Associeringsrådet med EU–Egypten