Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser

minråd 2005/06:1677 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser


Datum: 2006-09-14


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Resolutioner, yttranden och beslut som antagits av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Strasbourg den 3-6 juli 2006

YTTRE FÖRBINDELSER1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. (ev.) WTO/utvecklingsagendan från Doha

3. Västra Balkan

4. (ev.) Sudan/Darfur

5. (ev.) Demokratiska republiken Kongo

6. Fredsprocessen i Mellanöstern

7. (ev.) Iran

8. (ev.) Irak

9. Övriga frågor

Torsdagen den 14 september 2006·. (ev.) Samarbetsrådet EUUkraina