Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser (extra möte)

minråd 2006/07:2557 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser (extra möte)


Datum: 2007-06-25


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. WTO/utvecklingsagendan från Doha

3. Övriga frågor