Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser

minråd 2007/08:202130 Till p. 1

Till p. 1

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser


Datum: 2008-07-18


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. WTO/Utvecklingsagendan från Doha
Diskussionspunkt