Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser

minråd 2008/09:1333878 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser


Datum: 2009-02-23


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under mötesperioden i Strasbourg den 12-15 januari 2009
Informationspunkt

4. Förberedelser inför Europeiska rådet den 19-20 mars 2009
Kommenterat utkast till dagordning
Diskussions- och beslutspunkt

Yttre förbindelser5. Den Europeiska återhämtningsplanen
Diskussion och ev. beslutspunkt

I anslutning till rådets möte:·. Trojka med Albanien

·. Associeringsrådet EU – Libanon

·. Fyrpartsmöte i Europarådet