Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser

minråd 2008/09:1552559 Till p. 1

Till p. 1

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser


Datum: 2009-03-16


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under mötesperioden i Bryssel
den 18 och 19 februari 2009

4. Förberedelse för Europeiska rådets möte
den 19 och 20 mars 2009
Utkast till rådets slutsatser
I Den ekonomiska och finansiella situationen
II Energi- och klimatförändringar
III Yttre förbindelser
IV Lissabonfördraget

5. Återhämtningsplanen
Diskussions- och beslutspunkt

RÅDET FÖR YTTRE FÖRBINDELSER1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Västra Balkan
Diskussions- och beslutspunkt. Ev. procedurpunkt

3. Vitryssland
Diskussionspunkt

4. Moldavien

5. Sudan/ICC
Diskussions- och beslutspunkt

6. Transatlantisk dialog
Diskussionspunkt

7. Fredsprocessen i Mellanöstern
Diskussionspunkt

8. Övriga frågor
Information om ordförandeskapets program för G8-mötet
(på Italiens begäran)
I anslutning till rådets möte
- EU-trojka med Montenegro
- EU-trojka OSSE