Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser

minråd 2008/09:558806 Till p. 1 2 3

Till p. 1 2 3

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser


Datum: 2008-11-10


Preliminär dagordning