Möte med ministerrådet Ekofin Budget

minråd 2006/07:2746 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Ekofin Budget


Datum: 2007-07-13


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Förberedelser inför förlikningsmötet med Europa-
parlamentet om EU:s budget 2008.

4. Rådets fastställande av förslag till Europeiska
gemenskapens budget för budgetåret 2008.

5. Övriga frågor