Möte med ministerrådet Ekofin

minråd 2005/06:1433 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Ekofin


Datum: 2006-07-14


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Förberedelse inför förlikningsmöte med Europaparlamentet

4. Rådets fastställande av den preliminära budgeten för budgetåret 2007

5. Övriga frågor