Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor

Ministerrådsmöte Till p. 1

Till p. 1

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor


Datum: 2006-06-07


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Rapport från Europagruppens möte den 6 juni 2006

4. Utvidgningen av euroområdet:Konvergensrapporter

5. Dialogen EU–USA: Förberedelse av toppmötet
EU–USA – Ekonomiska frågor

6. (ev.) Beslut om egna medel

7. Beskattning
1. Momspaketet
Politisk överenskommelse
2. (ev.) Rationalisering av momsundantag
3. (ev.) Omarbetning av det gemensamma
momssystemet
4. Bekämpning av skattebedrägeri
EG-meddelande
5. Gemensam konsoliderad bolagsskattebas
(CCCTB)
Rapport

8. Övriga frågor
- Förenkling av EU:s statistik

I anslutning till rådets möte


- Eurogruppen
- EIB:s rådsmöte