Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor

minråd 2008/09:1037595 Till p. 1

Till p. 1

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor


Datum: 2009-01-20


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Ordförandeskapets arbetsprogram
Föredragning

4. Uppföljning av Europeiska rådets möte i december: konsekvenser för rådets arbete
Diskussion

5. Budskap om politiken för ekonomi och budget för 2009, inklusive den ekonomiska och finansiella situationen och genomförandet av den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen
Riktlinjedebatt

6. Införandet av euron i Slovakien
Diskussion

7. Investeringsram för västra Balkan
Lägesrapport

8. Övriga frågor