Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor

minråd 2008/09:1215035 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor


Datum: 2009-02-10


Preliminär dagordning1. Godkännande av dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 19(20 mars 2009)

4. (ev.) Avtal med Liechtenstein om bedrägeribekämpning

5. Europeiska unionens allmänna budget
Förfarande för ansvarfrihet för genomförandet av budgeten för 2007
Rådets rekommendation

6. Övriga frågor