Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor

minråd 2008/09:635673 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor


Datum: 2008-12-02


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Förberedelse inför Europeiska rådet (11–12 december 2008)

4. Finansiella tjänster

5. Beskattning

6. Presentation av revisionsrätten av årsrapporten för 2007

7. Övriga frågor
Bilagor (52)