Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske

minråd 2005/06:1373 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske


Datum: 2006-06-19


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

JORDBRUK3. Handlingsplan för skogen
Meddelande från kommissionen till rådet och
Europaparlamentet

4. WTO-förhandlingarna Uppdatering från kommissionen

5. (ev.) Fastställande av omfattningen av gemenskapsstödet till landsbygdsutveckling för perioden 1 januari 2007 – 31 december 2013, fördelningen per år och det lägsta belopp som skall koncentreras till regioner som är stödberättigade inom ramen för konvergensmålet
Förslag till rådets beslut
Antagande (Punkt som kan bli A-punkt)

6. (ev.) Handelsnormer för ägg
Förslag till rådets förordning
Antagande (Punkt som kan bli A-punkt)

7. (ev.) Ingående av tillämpningsprotokollet avseende bergsjordbruk till Alpkonventionen
Förslag till rådets beslut
Antagande (Punkt som kan blli A-punkt)

8. Handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006-2010
Offentlig debatt
Diskussion / Rådets slutsatser

9. Fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar
Förslag till rådets direktiv
Riktlinjedebatt

FISKE10. Inledning av debatt om gemenskapsmodell för miljömärkningsprogram för fiskeriprodukter
Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Diskussion / Rådets slutsatser

11. Övriga frågor