Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske

minråd 2008/09:596971 Till p. 4

Till p. 4

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske


Datum: 2008-11-28


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och (EG) 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter i samband med distribution av livsmedel till de fattigaste i gemenskapen
Riktlinjedebatt

4. Framtidens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) efter 2013
Rådsslutsatser