Möte med ministerrådet Konkurrenskraft (inre marknad, industri och forskning)

minråd 2008/09:1406300 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft (inre marknad, industri och forskning)


Datum: 2009-03-05


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

INRE MARKNADEN, INDUSTRI3. Uppföljning av översynen av den inre marknaden
Diskussion
Antagande av rådets slutsatser
(sr Björling)

4. Lissabonstrategin: Lissabonpolitikprojektet 2009 ( dokument om huvudfrågor från konkurrenskraftsrådet till Europeiska rådets vårmöte
Riktlinjedebatt
Antagande av dokumentet om huvudfrågor
(sr Olofsson)

5. Krisen i fordonsindustrin
Diskussion
Antagande av rådets slutsatser
(sr Olofsson)

6. Bättre lagstiftning
Lägesrapport
(sr Olofsson)

FORSKNING7. Bidrag till Lissabonstrategin – Ljubljanaprocessen
Diskussion
(sr Leijonborg)

8. Europeiska forskningsinfrastrukturer – Europa vid frontlinjen av den snabba utvecklingen inom vetenskap och teknik
Diskussion
(sr Leijonborg)

9. Övriga frågor