Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor

minråd 2005/06:1609 Till p. 2 3

Till p. 2 3

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning


Datum: 2006-07-24


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. a) Sjunde ramprogrammet för forskning och teknologisk utveckling (2007-2013)
b) Sjunde ramprogrammet för EUROATOM (2007-2011)
Politisk överenskommelse

4. Övriga frågor