Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor

minråd 2006/07:2785 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor


Datum: 2007-09-18


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Tredje rapporten om ömsesidig viseringsfrihet

4. En enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland
Rådets förordning om ändring av förordning (EG)
nr 1030/2002

5. Europadag mot dödstraff

6. Ändringar av bestämmelser i domstolens
stadga i syfte att skyndsamt införa ett förfarande
för förhandsavgörande
Presentation av förslag till rådsbeslut

7. En europeisk övervakningsorder vid förfaranden mellan
Europeiska unionens medlemsstater före rättegång
- Rambeslut om en europeisk övervakningsorder
Riktlinjedebatt
- Initiativ av Tyskland och Frankrike om förslag till rambeslut om erkännande och övervakning av uppskjutna påföljder, alternativa påföljder och villkorliga påföljder
Framstegsrapport

8. Övriga frågor

I anslutning till rådets möte Möte i gemensamma kommittén på ministernivå1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. SISone4ALL
Lägesrapport

3. SIS II
Lägesrapport

4. Nätverk
Lägesrapport

5. Frontex

a). Aktuell situation vid den södra sjögränsen

b). Rapport om utvecklingen av Europeiskt nätverk
för kustbevakning och användandet av tekniska
instrument (verktygslådan)
(artikel 7 i Frontexförordningen)

c). Genomförande av förordningen om inrättande av en
mekanism för upprättande av snabba gränsinsatsenheter

6. En enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland
Rådets förordning om ändring av förordning (EG)
nr 1030/2002

7. Skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för
polissamarbete och straffrättsligt samarbete
Förslag till rådets rambeslut
Diskussion om vissa frågor

8. Övriga frågor