Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi

minråd 2008/09:1255798 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi


Datum: 2009-02-19


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Energitrygghet

4. Olja och Gas
Riktlinjedebatt

5. Övriga frågor

·. Energitoppmötet i Sofia Naturgas för Europa: trygghet och partnerskap
Sofia den 24-25 april 2009
Information från den bulgariska delegationen