med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2006/07:Fi6

av Mona Sahlin m.fl. (s)

med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Fler jobb – inte ökade klyftor

Svensk ekonomi utvecklas starkt. Tillväxten är hög, sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Samtidigt är såväl inflation som räntor låga. Den är ett resultat av den ekonomiska politik som vi socialdemokrater bedrev under de senaste tolv åren.

Till följd av den ekonomiska utvecklingen ökar skatteintäkterna i den offentliga sektorn, och de offentliga finanserna visar stora överskott. Därmed finns det goda möjligheter att ta tag i dagens samhällsproblem och bekämpa arbetslösheten, minska klyftorna och angripa miljöproblemen. Dessvärre ser inte den borgerliga regeringen den möjligheten. I stället genomför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-05-02 Bordläggning: 2007-05-04 Hänvisning: 2007-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)