med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion 2006/07:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2006/07:Fi8

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 5

Inledning 5

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 8

Det ekonomiska läget 8

Regeringens ekonomiska politik 8

Tveksamma sysselsättningseffekter av regeringens politik 9

Finans- och penningpolitiken 10

Fördelningspolitik 10

Fortsatta försämringar för dem som har det sämst ställt 11

Ingen klimatpolitik 11

Neddragningar inom miljöområdet 12

Miljöpartiets riktlinjer för den ekonomiska politiken 12

Finanspolitik och finansiellt sparande 12

Budgetpolitik 13

Skatter 14

Klimatomställning nu 17

Klimatvän i vardagen 17

Klimatvänligt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-05-02 Bordläggning: 2007-05-04 Hänvisning: 2007-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)