med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition

Motion 2011/12:Fi16 av Åsa Romson m.fl. (MP)

av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2011/12:Fi16

av Åsa Romson m.fl. (MP)

med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition

MP030

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

Gröna jobb och modern välfärd 5

1 Det ekonomiska läget 5

1.1 Skuldkrisen i Europa 5

1.2 Stabila offentliga finanser 6

1.3 Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög 6

1.4 Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd 7

1.5 Hushållens skuldsättning ökar 8

2 Grön ekonomi 9

2.1 Ekonomi med hänsyn till naturresurser, klimat och miljö 9

2.2 BNP behöver kompletteras med nya mått 10

2.3 Fasa ut miljöskadliga subventioner 10

2.4 Grön skatteväxling 10

2.5 Skatt på finansiella transaktioner 11

2.6 Social hållbarhet 11

3 Nya jobb 12

3.1 Industripolitik 12

3.2 Småföretagande 12

3.3 Forskningsintensiva
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-05-02 Bordläggning: 2012-05-08 Hänvisning: 2012-05-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)