A-kassa för deltidsarbetslösa

Motion 2007/08:A299 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (s)

av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om a-kasseregler för deltidsarbetslösa.

Motivering

Det är ett stort bekymmer att många människor, framför allt kvinnor, tvingas arbeta deltid när de egentligen önskar arbeta heltid.

Det är många arbetsgivare både inom offentlig sektor och handel som endast erbjuder deltid. Det är märkligt att det är uteslutande arbetsplatser med kvinnliga anställda som erbjuder deltidsarbete.

Det är angeläget med en lagstiftning om rätt till heltid, men samtidigt diskutera rättvisa regler för deltidsarbetslösa så att de slipper bli heltidsarbetslösa. De långtidssjukskrivna är en grupp som måste kunna få arbeta deltid till en början, kanske vissa för gott. För många av dessa framför allt kvinnor är steget stort från långtidssjukskrivning till att kunna arbeta över huvud taget. Att omgående gå till heltid är en orimlighet. Därför måste det vara möjligt att så småningom öka arbetstiden. Denna grupp skulle stå helt utan möjlighet att kunna prova att arbeta. Det är viktigt att arbetslinjen även gäller denna grupp som har svårast att komma tillbaka till arbetslivet.

Stockholm den 28 september 2007

Agneta Lundberg (s)

Eva Sonidsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)