A-kassa och sjukersättning

Motion 2004/05:A387 av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (s)

av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om a-kasseersättning vid 75 % sjukersättning.

Motivering

Det finns en stark strävan idag att alla ska erbjudas arbete utifrån sin arbetsförmåga. Därför har det blivit allt vanligare att människor beviljas sjukersättning på deltid som kombineras med arbete på den andra delen. Det är för många mycket viktigt att ha den möjligheten till fortsatt arbete med den stora sociala betydelse som det har.

För personer som beviljats ¾ sjukersättning uppstår tyvärr ofta problem. De har svårt att hitta anställningar på 25 % och det är speciellt då de måste byta arbete. Om arbetet av någon anledning upphör har de svårt att tillsammans med arbetsförmedlingen hitta ett nytt arbete.

Personer som hamnar i den här situationen har trots att de tillhört en a-kassa i några månader inte rätt att få någon a-kasseersättning. Regeln som infördes för några år sedan är att de har "rätt att få ett arbete på Samhall". Den regeln fungerar inte tillfredsställande då Samhall inte längre finns på alla orter i landet. Vi vill tillvarata restarbetsförmågan hos alla människor, även för dem som har 75 procents sjukersättning. Därför bör reglerna i a-kassan ses över.

Stockholm den 30 september 2004

Kurt Kvarnström (s)

Anneli Särnblad (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)