A-kassa och sjukersättning

Motion 2006/07:A329 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s)

av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten till a-kasseersättning vid tre fjärdedels sjukersättning.

Motivering

Det finns en stark strävan idag att alla ska erbjudas arbete utifrån sin arbetsförmåga. Därför har det blivit allt vanligare att människor beviljas sjukersättning på deltid som kombineras med arbete på den andra delen. Det är för många mycket viktigt att ha den möjligheten till fortsatt arbete med den stora sociala betydelse som det har.

För personer som beviljats tre fjärdedels sjukersättning uppstår tyvärr ofta problem. De har svårt att hitta anställningar på 25 % och särskilt om de måste byta arbete. Om arbetet av någon anledning upphör har de svårt att tillsammans med arbetsförmedlingen hitta ett nytt arbete.

Personer som hamnar i den här situationen har trots att de tillhört en a-kassa i många år inte rätt att få någon a-kasseersättning. Den regel som infördes för några år sedan är att de har rätt att få ett arbete på Samhall. Det här fungerar inte för de flesta idag då Samhall inte anställer några och när Samhall inte längre finns på många orter. Det kan inte vara så att personer med en liten restarbetsförmåga tvingas att pendla långa sträckor.

Om vi verkligen menar något med att tillvarata restarbetsförmågan hos alla människor behöver reglerna för dem som har tre fjärdedels sjukersättning ses över i a-kassans regler.

Stockholm den 26 oktober 2006

Kurt Kvarnström (s)

Carin Runeson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)