A-kassa och sjukersättning

Motion 2007/08:A263 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s)

av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till a-kasseersättning vid tre fjärdedels sjukersättning.

Motivering

Det finns en stark strävan idag att alla ska erbjudas arbete utifrån sin arbetsförmåga. Därför har det blivit allt vanligare att människor beviljas sjukersättning på deltid som kombineras med arbete på den andra delen. Detta är i grunden positivt. Det är viktigt att känna sig behövd och delta i en social gemenskap som ett arbete kan vara.

För personer som beviljats tre fjärdedels sjukersättning uppstår tyvärr ofta problem. Det är svårt att hitta anställningar på tjugofem procent och det är speciellt svårt om de måste byta arbete. Om arbetet av någon anledning upphör har de svårt att tillsammans med arbetsförmedlingen hitta ett nytt arbete.

Personer som hamnar i den här situationen har trots att de tillhört en a-kassa i många år inte rätt att få någon a-kasseersättning. Det infördes en regel för några år sedan som sade att de har rätt att få ett arbete på Samhall. Det här fungerar inte. Samhall anställer väldigt få och finns på allt färre orter.

För att tillvarata restarbetsförmågan hos människor bör reglerna i a-kassan vid tre fjärdedels sjukersättning ses över.

Stockholm den 26 september 2007

Kurt Kvarnström (s)

Carin Runeson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)