Abortvård

Motion 2006/07:So368 av Annika Qarlsson och Annie Johansson (c)

av Annika Qarlsson och Annie Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barnmorskors möjlighet att utföra medicinska aborter.

Motivering

När kvinnan har bestämt sig för abort bör den utföras snarast möjligt. Så står det att läsa i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om abort. Det finns olika alternativ och det är viktigt att kvinnan får möjlighet att välja abortmetod. För att kunna göra det är tidsperspektivet avgörande. Medicinsk abort är ett mer riskfritt ingrepp än kirurgisk och dessutom ett mer kostnadseffektivt alternativ, men den måste utföras före nionde graviditetsveckan. I Sverige är det många kvinnor som får vänta i flera veckor för att träffa en läkare och därför måste genomgå ett kirurgiskt ingrepp istället. Den främsta orsaken till väntetiden är det obligatoriska vaginala ultraljudet som idag bara får göras av läkare. För att få en snabbare och bättre abortvård är kompetenshöjning hos barnmorskorna en möjlig lösning. För om barnmorskor fick kompetensen att utföra de medicinska aborterna skulle fler kvinnor få möjligheten att själva välja det medicinska alternativet. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 27 oktober 2006

Annika Qarlsson (c)

Annie Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)