Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand

Motion 2018/19:671 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den mer än 100 år gamla banan mellan Sundsvall och Härnösand är upprustad med bland annat nya betongsliprar, helsvetsad räls och utbytta kontaktledningar. Det har dessutom byggts fem mötesstationer, i Birsta, Stavreviken, Hussjöby, Häggsjön och Hällenyland. Men sträckan har snäva kurvor och branta backar, och jämfört med de övriga delsträckorna håller den inte samma nivå. Högsta tillåtna hastighet är 100 km/tim men på långa sträckor går det betydligt långsammare än så. Järnvägen är även 13 kilometer längre än biltrafikens E4.

Regeringen bör därför överväga att bygga om och rusta upp Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand, och då helst med dubbelspår.

Tillsammans med Botniabanan får Ådalsbanan därför stor betydelse för hela Sverige. Största delen av produktionen i norr exporteras söderut i Sverige och vidare ned i Europa. Det handlar om betydande siffror i både vikt och pengar.

Att kunna bygga snabba och pålitliga tågtransporter har visat sig vara en vinst både för industrin samt även för människors förmåga att snabbt och enkelt kunna pendla till arbetet. Från att det i dag tar 50–58 minuter skulle restiden kunna kortas till under en halvtimme.

Det är dessutom av största vikt för regionens utveckling att människor har möjligheter att pendla till arbeten även utanför regionen på ett snabbt och pålitligt sätt. Om människor ser möjligheten att arbeta på annan ort men fortfarande bo kvar i regionen som en reell möjlighet kommer detta att påverka regionen positivt i form av mindre utflyttning och ökade skatteintäkter till kommuner och landsting.

En järnväg som motsvarar vår tids krav på snabba, säkra och miljövänliga transporter ger goda förutsättningar att lyfta hela regioner. Detta bekräftas av de senaste årens investeringar på järnväg i södra Sverige. Ådalsbanan förväntas på samma vis medverka till en landsdel som kan utvecklas ekonomiskt, socialt och kulturellt. Järnvägen betyder bland annat att universitet och högskolor blir mer lättillgängliga för fler invånare i norra Sverige och att företagen får tillgång till effektiva godstransporter.

Jörgen Berglund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)