Afrika

Motion 2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V)

av Hans Linde m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:U235

av Hans Linde m.fl. (V)

Afrika

V298

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Partnerskap på lika villkor 4

4.1 Handel och investeringar 5

4.2 Utvecklingssamarbete 6

4.3 Skuldavskrivningar 6

4.4 Diplomatisk närvaro 7

5 Utvecklingen i Afrika söder om Sahara – framsteg och bakslag 8

5.1 Sydafrika 8

5.2 Zimbabwe 9

5.3 Demokratiska republiken Kongo 9

5.4 Senegal 10

5.5 Nigeria 11

5.6 Mali 11

5.7 Burkina Faso 12

5.8 Sudan 13

5.9 Etiopien 14

5.10 Eritrea 14

5.11 Somalia 15

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ökat politiskt och ekonomiskt självbestämmande ska vara en av de centrala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)